Meeting the Market 2018

Tijdens Meeting the Market gaan beleidsmakers van de gemeente in gesprek met ondernemers om tot oplossingen en nieuwe inzichten op actuele vraagstukken te komen. Dit jaar waren thema's als mobiliteit, big data, bio-based produceren, social return en energietransitie populair. Net als vorig jaar mocht ik tekenen voor de visuele communicatie en erg leuk om te horen dat de beeldtaal van meeting the Market aanslaat en herkend wordt.

De vragen vanuit de gemeenteteams krijgen zo een eigen gezicht en dat draagt in meerdere opzichten bij aan prettige communicatie.
...
Wat kan de markt bieden in een circulaire aanpak van het vastgoedonderhoud? <div>Wat kan de gemeente doen om ervoor zorgen dat ‘biobased beton’ oplossingen gebruikt gaan worden?</div>
Wat kan de markt bieden in een circulaire aanpak van het vastgoedonderhoud?
Wat kan de gemeente doen om ervoor zorgen dat ‘biobased beton’ oplossingen gebruikt gaan worden?
Hoe kan de voedselverspilling in de horeca worden tegen gegaan?<div>Hoe kunnen we Haagse bedrijven motiveren om hun zakelijke wagenpark als deelauto beschikbaar te stellen? </div>
Hoe kan de voedselverspilling in de horeca worden tegen gegaan?
Hoe kunnen we Haagse bedrijven motiveren om hun zakelijke wagenpark als deelauto beschikbaar te stellen?
Meeting the Market hoofdillustratie 2018.<div>Smart matching op de arbeidsmarkt.</div>
Meeting the Market hoofdillustratie 2018.
Smart matching op de arbeidsmarkt.
Personeel raakt snel opgebrand: Hoe kan Big Data bijdragen aan verduurzaming?<div>Hoemotiverenwij ondernemers om iets te doen tegen eenzaamheid?</div>
Personeel raakt snel opgebrand: Hoe kan Big Data bijdragen aan verduurzaming?
Hoemotiverenwij ondernemers om iets te doen tegen eenzaamheid?
Hoe willen ondernemers de verplichte social return invullen?<div>Hoe kunnen we zorgouders helpen om nieuwe (betaalde) activiteiten op te pakken?</div>
Hoe willen ondernemers de verplichte social return invullen?
Hoe kunnen we zorgouders helpen om nieuwe (betaalde) activiteiten op te pakken?
Hoecreërenwe stages creëren die voor zowel inburgeraars als werkgevers voordelen opleveren?<div>Hoe ziet het ideaal toegankelijke Digitaal Platform Openbare Ruimte eruit? </div>
Hoecreërenwe stages creëren die voor zowel inburgeraars als werkgevers voordelen opleveren?
Hoe ziet het ideaal toegankelijke Digitaal Platform Openbare Ruimte eruit?
Hoe verkleinen we de overgang tussen Jeugdhulp en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?<div>Hoe kunnen Haagse ondernemers de circulaire kring sluiten en start-ups voorzien van grondstoffen?</div>
Hoe verkleinen we de overgang tussen Jeugdhulp en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?
Hoe kunnen Haagse ondernemers de circulaire kring sluiten en start-ups voorzien van grondstoffen?
Hoe maken we scootmobiel delen aantrekkelijk?<div>Hoe bereiken we Haagse jeugd en lager opgeleiden voor op een toekomst in de ICT?</div>
Hoe maken we scootmobiel delen aantrekkelijk?
Hoe bereiken we Haagse jeugd en lager opgeleiden voor op een toekomst in de ICT?
Welke mogelijkheden zien Haagse aannemers in circulaire (ver)bouw?<div>Wie wil samen met de gemeente investeren in snelle OV-verbindingen en wat is daarvoor nodig?</div>
Welke mogelijkheden zien Haagse aannemers in circulaire (ver)bouw?
Wie wil samen met de gemeente investeren in snelle OV-verbindingen en wat is daarvoor nodig?
Hoe maken we het fietsen nog aantrekkelijker?<div>Welke innovatieve en integrale oplossingen hebben ondernemers om energietransitie voorspoedig te laten verlopen? </div>
Hoe maken we het fietsen nog aantrekkelijker?
Welke innovatieve en integrale oplossingen hebben ondernemers om energietransitie voorspoedig te laten verlopen?